Oferta

Powierzone nam dzieci rozwijamy poprzez następujące zajęcia:

– język angielski – pięć razy w tygodniu zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów, którzy dzięki doświadczeniu w pracy z dziećmi wiedzą, że pierwsze doświadczenia edukacyjne najmłodszych są znaczące dla ich rozwoju i w dużej mierze kształtują stosunek do dalszej nauki, nasze dzieci zapoznają się z językiem angielskim, jego melodyjnością i dźwięcznością poprzez śpiew, zabawy ruchowe, rysowanie, uczą się prostych słów, wierszyków i zwrotów,

– rytmika/ logorytmika – zajęcia logarytmiki w przedszkolu to poznawanie muzyki i instrumentów z różnych stron świata i regionów Polski, przybliżamy dzieciom różne gatunki muzyczne od muzyki klasycznej po muzykę rockową, dzieci uczą się piosenek, tańców oraz doskonalą poczucie rytmu podczas zabaw przy muzyce, zajęcia z logorytmiki – polegają na połączeniu terapii logopedycznej z rytmiką, aby oddziaływać na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową,

– zajęcia plastyczne – mają na celu rozbudzać w dzieciach kreatywność, uczyć wyrażania emocji przez sztukę, a także doskonalić zdolności manualne, by sprostać tym wszystkim zadaniom podczas naszych zajęć stosujemy różnorodne techniki i metody – malujemy palcami, węglem, tworzymy kolaże, do których wykorzystujemy papier, różnorodne tkaniny, a także przedmioty codziennego użytku, wszystko po to, by rozbudzać wyobraźnię dzieci, ale też rozwijając sprawność dłoni i palców za co odpowiada motoryka mała,

– zajęcia teatralne – głównym celem zajęć jest zapoznanie dziecka ze sztuką teatralną, rozwijają uzdolnienia artystyczne naszych dzieci poprzez różnorodne formy aktywności artystycznej, zabawy teatralne to ważny element pracy pedagogicznej przedszkola, pozwalają one na połączenie wszystkich typów ekspresji dziecięcej: plastycznej, słownej, muzycznej i ruchowej, wielokrotne czytanie i powtarzanie tekstów doskonali pamięć wzrokowo-słuchowo-ruchową dziecka, a przez to niweluje trudności w czytaniu i opowiadaniu, dziecko uczy się również zachowania na scenie oraz pokonywania tremy przed występem,

– zajęcia logopedyczne – kierowane są zarówno do dzieci, które mają problemy logopedyczne (wówczas ich celem jest usunięcie problemu) oraz do dzieci mówiących prawidłowo, gdyż wówczas ich zadaniem jest doskonalenie języka, dzięki czemu dzieci mówią coraz poprawniej, zajęcia logopedyczne w naszym przedszkolu prowadzone są w formie zabawy przez specjalistów, którzy są z dziećmi przez cały dzień, zarówno metody pracy, jak i pomoce dydaktyczne dostosowane są do indywidualnych możliwości psychofizycznych podopiecznych,

– gimnastyka korekcyjna – ma na celu likwidować wady prawidłowej postawy ciała i utrzymanie sprawności fizycznej dziecka, ćwiczenia, które wykonujemy z naszymi dziećmi wpływają na poprawienie funkcjonowania układu krążeniowego, oddechowego i narządów ruchu, utrwalają nawyk przybierania prawidłowej postawy ciała, ponadto zajęcia kompensują niedobór ruchu oraz podnoszą wydolność i sprawność fizyczną dziecka,

– zajęcia z psychologiem – celem zajęć jest poprawa funkcjonowania emocjonalnego i społecznego, a także nabywanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych, dobór form pracy z dzieckiem oraz ich częstotliwość zależne są od indywidualnych potrzeb dzieci, w naszym przedszkolu dzieci poprzez zabawę dzieci mogą uczyć się i akceptować zasady życia społecznego, ale też rozpoznawać i akceptować emocje własne i innych osób oraz uczyć się wyrażać je i radzić sobie z nimi we właściwy, bezpieczny sposób,

– zajęcia kulinarne – to typ zajęć bardzo lubianych przez dzieci zarówno starsze, jak i młodsze, mają one na celu nauczyć przedszkolaki czerpania radości ze wspólnego przygotowywania potraw oraz zachęcić do zdrowego odżywiania, podczas takich działań uczymy dzieci zachowania się przy stole jak i również posługiwania się sztućcami, dzieci mogą samodzielnie wykonywać różne czynności kuchenne: smarować, rozdrabniać, ubijać, mieszać, itp., daje im to wiele radości i satysfakcji z posiadanych umiejętności, to zajęcia będące fascynującą podróżą do świata smaków, zapachów i kolorów, dzięki zabawie w gotowanie dzieci poznają przyprawy całego świata,

– zajęcia taneczne – zajęcia z tańca rozwijają w dzieciach plastyczność ciała, uczą wdzięku ruchów i gracji, a także pozwalają wyrazić emocje, taniec usprawnia ogólną motorykę dużą oraz koordynację ruchową, poprawia sylwetkę, kształtuje świadomość ciała, taniec wyrabia również pozytywne cechy charakteru, jest jednym ze sposobów przeżywania, przekazywania emocji formą fizycznego oraz duchowego odreagowania, a co najważniejsze dla dzieci w wieku przedszkolnym do zabawy.

Wyjścia i wycieczki :

W placówce organizowane są różnego rodzaju wyjścia i wycieczki:

 • wycieczki do parków, lasów, muzeów,
 • wycieczki poznawcze po Warszawie, np. Ogród Zoologiczny, Ogród Botaniczny, itp.,
 • do kin i teatrów,
 • codzienne wyjścia na świeże powietrze/podwórko/plac zabaw.

Przedszkole organizuje również imprezy okolicznościowe i tematyczne (dzień matki, ojca, babci, dziadka, wigilia) oraz organizuje przedstawienia teatralne. Natomiast ze szczególną uwagą dbamy o bezpieczeństwo dzieci. W budynku zostały przeprowadzone prace adaptacyjne, które pozwoliły spełnić wszystkie normy i przepisy Unii Europejskiej, gwarantujące bezpieczne i higieniczne warunki dla przedszkolaków. Wyposażenie budynku posiada odpowiednie atesty i zostało pozytywnie zaopiniowane przez inspektorów: sanitarno-epidemiologicznych, straż pożarną i BHP. Każdy z rodziców posiada możliwość sprawdzenia on-line jak opiekujemy się jego pociechą, jak bawi się z rówieśnikami i spędza czas na nauce. Nasze przedszkole jest w pełni transparentne! wyjścia na świeże powietrze/podwórko/plac zabaw. Przedszkole organizuje również imprezy okolicznościowe i tematyczne (dzień matki, ojca, babci, dziadka, wigilia) oraz organizuje przedstawienia teatralne. Natomiast ze szczególną uwagą dbamy o bezpieczeństwo dzieci. W budynku zostały przeprowadzone prace adaptacyjne, które pozwoliły spełnić wszystkie normy i przepisy Unii Europejskiej, gwarantujące bezpieczne i higieniczne warunki dla przedszkolaków. Wyposażenie budynku posiada odpowiednie atesty i zostało pozytywnie zaopiniowane przez inspektorów: sanitarno-epidemiologicznych, straż pożarną i BHP. Każdy z rodziców posiada możliwość sprawdzenia on-line jak opiekujemy się jego pociechą, jak bawi się z rówieśnikami i spędza czas na nauce. Nasze przedszkole jest w pełni transparentne!

Tym możemy się pochwalić:

 • wysoko wykwalifikowaną kadra pedagogiczna,
 • stosujemy zasadę indywidualnego traktowania każdego dziecka, z zachowaniem jego potrzeb, możliwości oraz zainteresowań,
 • pracujemy wykorzystując metody aktywizujące oraz twórcze, a także metodę projektów edukacyjnych,
 • wychowujemy dziecko akceptujące siebie, wrażliwe, szanującego drugiego człowieka, radzącego sobie w trudnych sytuacjach, pełne energii i pozytywnych emocji,
 • posiadamy dwa place zabaw tuż obok przedszkola wyposażone w różnorodne urządzenia,
 • kształcimy kreatywne, twórcze dziecko poprzez stymulowanie zdolności w rożnych dziedzinach jego aktywności,
 • organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi (pisarz, podróżnik, ratownik medyczny, strażak, policjant, kolejarz, aktor),
 • kierujemy edukacją przedszkolną na poszczególnych etapach rozwoju dziecka tak, aby uzyskało wysoka gotowość szkolną,
 • oferujemy bezpłatną pomoc logopedyczną dla dzieci z wadami wymowy,
 • oferujemy bezpłatną pomoc psychologiczną i pedagogiczną,
 • wspomagamy rozwój każdego dziecka, wyrównując jego szanse edukacyjne poprzez zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • zapewniamy uczestnictwo w konkursach (recytatorskich, muzycznych, plastycznych, tanecznych),
 • wszystkie działania wychowawczo-edukacyjne prowadzone są przez kreatywną, profesjonalną,
 • systematycznie doskonaląca swoją wiedzę i umiejętności kadrę pedagogiczną,
 • tworzymy sprzyjająca atmosferę w placówce, wpływającą na pełną aklimatyzację i adaptację dziecka w warunkach przedszkolnych,
 • wspieramy rodzinę w rozwiązywaniu trudnych problemów wspomagających proces wychowania,
 • systematycznie dostosowujemy naszą bazę dydaktyczną i wyposażenie placówki do wysokich standardów edukacyjnych,
 • wspomagamy rodziców w przygotowywaniu indywidualnych diet żywieniowych, według indywidualnych zaleceń – wskazań rodziców i lekarza.

Magiczny dywan w naszym przedszkolu to innowacyjna, interaktywna pomoc dydaktyczna dedykowana do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych. Poprzez zabawę i naukę z jego wykorzystaniem rozwijamy u dzieci dużą motorykę wykorzystując różnorodność ćwiczeń ruchowych, koordynację wzrokowo – ruchową, spostrzegawczość i szybkość reakcji, wpływamy na pozytywnie interakcje między dziećmi i zapobiega alienacji, przyspieszamy aklimatyzację dziecka w przedszkolu, ułatwiamy przejście od zabawy do nauki, łączymy zabawę i naukę wykorzystując elementy rywalizacji. Magiczny dywan pozytywnie wpływa na koncentrację przedszkolaków oraz kształtuje nawyk powtarzania i utrwalania wiedzy (np. quizy).

Nauka i zajęcia
w naszym przedszkolu:

 • każda grupa przedszkolna posiada własną, przestronną salę dydaktyczną wraz z sanitariatami;
 • sale wyposażone są w wysokiej jakości sprzęt meblowy zgodny z unijnymi normami, pomoce i materiały dydaktyczne, księgozbiory, zabawki, dostosowane odpowiednio do poszczególnych grup wiekowych,
 • znajduje się biblioteka przedszkolna,
 • dysponujemy wydzielonymi szatniami,
 • znajduje się zaplecze kuchenne.

Plan dnia:

7:30 – 8:30 Powitanie dzieci w przedszkolu. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

8:30 – 9:00 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową, słuchową oraz grafomotorykę) w tym ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe. Uczymy zasad higieny i kulturalnego zachowania.

9:00 – 9:30 Śniadanie. Dbamy o kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy ciała. Uczymy czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.

9:30 – 10:00 Przygotowanie się oraz realizacja zadań edukacyjnych, zgodnych z podstawą programową, poprzez zajęcia z całą grupą.

10:00 – 11:00 Wycieczki i spacery. Zabawy swobodne na placu przedszkolnym lub w sali.

11:00 – 12:00 Przygotowanie oraz realizacja zajęć dodatkowych. Zajęcia z rytmiki, języka angielskiego, zajęcia logopedyczne, zajęcia z pedagogiem, psychologiem, gimnastyka korekcyjna, itp.

12:00 – 13:00 Obiad. Wdrażanie do prawidłowego posługiwania się sztućcami. Zwracanie uwagi na zachowanie prawidłowej postawy ciała oraz kulturalne spożywanie posiłku. Zabiegi porządkowe i higieniczne.

13:00 – 14:30 Ćwiczenia relaksacyjne. Słuchanie opowiadań na podstawie literatury dziecięcej. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia grafomotoryczne, utrwalenie poznanych wierszy i piosenek. Praca indywidualna z dziećmi.

14:30 – 15:00 Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu (jeśli pozwalają warunki pogodowe). W szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych, prowadzenie obserwacji, wdrażanie do prac ogrodniczych i porządkowych.

15:00 – 15:30 Podwieczorek.

15:30 – 16:00 Indywidualna praca z dziećmi dostosowana do ich potrzeb oraz możliwości.

16:00 – 17:30 Dowolna działalność dzieci, zabawy swobodne, inicjowane przez dzieci w sali lub ogrodzie przedszkolnym.